Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND) is een initiatief van Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen en wordt ondersteund door een subsidie van het Vlaamse Ministerie van Cultuur. Het WND brengt de woorden en betekenissen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken bijeen in een digitale database.

Om de doorzoekbaarheid van de woordenbank te verhogen worden alle trefwoorden 'vernederlandst', d.i. geschreven alsof ze in het Algemeen Nederlands bestonden. De dialectwoorden worden ook naar het AN vertaald. Vernederlandsen en vertalen is een werk van zeer lange adem en wordt door projectmedewerkers en door vrijwilligers uitgevoerd.

De woordenbank is constant in opbouw. De zoekfunctie 'woord in artikel' levert het hoogste aantal hits.


Prof. dr . Jacques Van Keymeulen
Vakgroep Taalkunde, Universiteit Gent