Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

Het belangrijkste woordenboek voor het Nederlands is het Woordenboek der Nederlandsche Taal (het zgn. WNT), dat digitaal beschikbaar is.
Het is verbonden met het Oudnederlands Woordenboek (ONW), het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW), het Middelnederlands Woordenboek (MNW) en het Woordenboek der Friese Taal (WFT).
Klik HIER om het digitale WNT te openen.


De etymologie van zeer vele Nederlandse woorden (dialectwoorden incluis) wordt digitaal ontsloten door etymologiebank.nl.